Overslaan naar inhoud
Menu

                                                 missie

Clean Climber heeft als missie het klimmen voor toekomstige generaties veilig te stellen

De huidige status quo voor de klimsport met betrekking tot onze impact op het milieu ziet er niet goed uit. We kopen klimmateriaal, rijden of vliegen naar klimgebieden over de hele wereld en laten onze voetafdrukken achter in de klimgebieden, terwijl we niets terugdoen voor de natuur waarvan we zeggen te houden. Als we willen dat de klimsport ook in de toekomst kan blijven bestaan, moeten we nu actie ondernemen.

Clean Climber aims to bring the climbing sport in balance with nature, on all fronts. We might not be able to be neutral on all fronts (like transportation emissions, even though we need to improve here), but we can compensate in other ways (by removing more trash than left by climbers). We will work with all participants of the sport: the manufacturers of climbing equipment, climbing organizations, and climbers.

In ons streven om het klimmen in evenwicht te brengen met de natuur, hebben wij ons voorgenomen te bestuderen en te kwantificeren wanneer dit doel is bereikt.

Voor meer info bezoek ons op cleanclimber.com